Nachádzate sa tu: Apartmány Tania - Liptov.  >  Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov - apartmány Tania

Podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) máte právo požiadať nás o vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás vedieme.

telefónny kontakt
obývacia izba apartmánov na Liptove - Tania
Ďalšie odkazy

Ako nás požiadať o vymazanie osobných údajov

Vynasnažíme sa čo najskôr pohotovo a v každom prípade odpovedať do jedného mesiaca od nasledujúceho:

 • Naše prijatie vašej písomnej žiadosti; alebo
 • Naše prijatie akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré vás môžeme požiadať, aby sme vám mohli vyhovieť, bez ohľadu na to, čo nastane neskôr.

Informácie, ktoré poskytnete v tomto formulári, sa použijú iba na účely identifikácie osobných údajov, ktoré požadujete, aby sme ich vymazali, a ako odpoveď na vašu žiadosť. Nie ste povinní vyplniť tento formulár, aby ste mohli podať žiadosť, ale uľahčíte nám to rýchle vybavenie vašej žiadosti.

ODDIEL 1: Údaje o osobe požadujúcej informácie

Celé meno:
Adresa:
Kontaktné telefónne číslo:
Emailová adresa:

ODDIEL 2: Ste dotknutou osobou?

Začiarknite príslušné políčko a prečítajte si pokyny, ktoré sa ním riadia.
ÁNO: Ja som dotknutá osoba. Prikladám doklad totožnosti (pozri nižšie). (Prejdite na oddiel 4)
NIE: Konám v mene dotknutej osoby. Priložil som písomné oprávnenie dotknutej osoby a dôkaz o totožnosti dotknutej osoby a mojej vlastnej totožnosti (pozri nižšie). (Prejdite na oddiel 3)

Aby sme zaistili vymazanie údajov o správnej osobe, požadujeme, aby ste nám poskytli dôkaz o svojej totožnosti a svojej adrese. Zašlite nám fotokópiu alebo naskenovaný obrázok (neposielajte originály) jedného alebo oboch z nasledujúcich materiálov:

 • Doklad totožnosti: Pas, vodičský preukaz, národný preukaz totožnosti, rodný list.
 • Doklad o adrese: Účet za energie, bankový výpis, výpis z kreditnej karty (nie starší ako 3 mesiace); súčasný vodičský preukaz;

Ak nie sme spokojní, že ste tým, za koho sa vydávate, vyhradzujeme si právo odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti.

ODDIEL 3: Podrobnosti o dotknutej osobe (ak sa líšia od časti 1)

Celé meno:
Adresa:
Kontaktné telefónne číslo:
Emailová adresa:

ODDIEL 4: Dôvod žiadosti o vymazanie

Vzhľadom na citlivú povahu vymazania osobných údajov sa v článku 17 ods. 1 nariadenia GDPR vyžaduje, aby boli splnené určité podmienky, než bude možné o žiadosti uvažovať. Prosím, poskytnite nám dôvod, pre ktorý si prajete vymazať vaše údaje a k tomuto priložte všetky dokumenty vyžadujúce zdôvodnenie.

Vzberte si jeden z dvovodou nižšie:
 • Cítite, že vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich pôvodne zhromaždili.
 • Už viac nesúhlasíte s naším spracovaním vašich osobných údajov.
 • Namietate proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov, ako je to vaše právo podľa článku 21 GDPR.
 • Máte pocit, že vaše osobné údaje boli nezákonne spracované.
 • Máte pocit, že podliehame právnej povinnosti EÚ alebo členského štátu, ktorá vyžaduje vymazanie vašich osobných údajov.
 • Ste dieťa, zastupujete dieťa alebo ste boli dieťaťom v čase spracovania údajov a máte pocit, že vaše osobné údaje boli použité na to, aby sme vám ponúkli služby informačnej spoločnosti.

ODDIEL 5: Aké informácie chcete vymazať?

Popíšte informácie, ktoré chcete vymazať. Uveďte všetky relevantné podrobnosti, ktoré nám podľa vás pomôžu tieto informácie identifikovať. Užitočné by bolo uvedenie adresy URL každého odkazu, ktorý chcete odstrániť.

Tiež prosím vysvetlite, ak nie je úplne zrejmé, prečo je odkazovaná stránka o vás alebo osobe, ktorú zastupujete v tomto formulári.

Vezmite prosím na vedomie, že. Za určitých okolností, ak by vymazanie nepriaznivo ovplyvnilo slobodu prejavu, odporovalo by to zákonnej povinnosti, konalo v rozpore s verejným záujmom v oblasti verejného zdravia, konalo v rozpore s verejným záujmom v oblasti vedeckého alebo historického výskumu alebo by zakazovalo zakladanie právna obrana alebo uplatnenie iných právnych nárokov, nebudeme môcť vymazať informácie, ktoré ste požadovali v súlade s článkom 17 ods. 3 GDPR. V takýchto prípadoch budete bezodkladne informovaní a uvediete úplné dôvody tohto rozhodnutia.

Aj keď vo väčšine prípadov radi vymažeme osobné údaje, ktoré požadujete, vyhradzujeme si právo v súlade s článkom 12 ods. 5 GDPR účtovať poplatok alebo žiadosť odmietnuť, ak sa to považuje za „zjavne neopodstatnené alebo nadmerné. “ Vyvinieme však všetko úsilie, aby sme vám v prípade potreby poskytli vymazanie vašich osobných údajov.

ODDIEL 6: Vyhlásenie

Upozorňujeme, že akýkoľvek pokus o uvedenie do omylu môže mať za následok trestné stíhanie. Potvrdzujem, že som si prečítal a pochopil podmienky tohto formulára na prístup k subjektu a potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti pre ______________ sú pravdivé. Rozumiem, že ________________ je potrebné potvrdiť moju totožnosť / totožnosť dotknutej osoby a môže byť potrebné získať podrobnejšie informácie na vyhľadanie správnych osobných údajov.

Podpísané: ………………………………………… Dátum: …………… .

Doklady, ktoré musia byť priložené k tejto žiadosti:
 • Doklad o vašej totožnosti (pozri časť 2)
 • Dôkaz totožnosti dotknutej osoby (ak sa líši od vyššie uvedeného)
 • Oprávnenie dotknutej osoby konať v jej mene (ak je to relevantné)
 • Odôvodnenie na vymazanie údajov (pozri oddiel 4)
 

Mohli by vás zaujímať nasledovné informácie:
Mapa Stránky   |   RDF zdroje webu   |   novinky webu - novinky webu   |   Nízke Tatry   |   Tatranské penzióny   |   Hotely v Tatrách   |   Rekreácia v obciach Tatier   |   Dovolenka v obciach Liptov   |   Zásady ochrany - GDPR

© Copyright 2011 Všetky Práva Vyhradené - www.ubytovanie-tatry.net